homecontact

Hoofdnavigatie

Hoe kunt u ons steunen?

 Investeren in mensen is bouwen aan de toekomst! 

Vanaf 1994 heeft de Stichting Delft-Mamelodi tal van projecten in Mamelodi kans van slagen gegeven, daarbij financieel gesteund door de gemeente Delft en projectmatig gesteund door diverse fondsen en instellingen en verzekerd van de hulp van vrijwilligers en vrienden, die daadwerkelijk de handen uit de mouwen hebben gestoken en gelukkig ook soms een financiŽle bijdrage gaven.

Delft-Mamelodi donateurs

 Met het oog op de financiŽle continuÔteit hebben we de bijdragen van de donateurs nodig voor zowel onze projecten in Mamelodi en als voor de activiteiten in Delft. Doel van het donateursfonds is de bijzondere projecten van onze Stichting te ondersteunen en nieuwe initiatieven te stimuleren en te ontwikkelen.

U, als donateur, speelt daarin een heel belangrijke rol.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we ons werk in Mamelodi kunnen voortzetten.


De Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane houdt onze donateurs met de Nieuwsbrief frequent op de hoogte over wat er gaande is in Delft en in Mamelodi. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor de Delftse activiteiten en voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichtingsraad.

.

 

Donateur worden*

 Eenmalige gift

U kunt de Stichting eenmalig steunen door een gift over te maken op bankrekeningnummer 54.63.05.784 t.n.v. de Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane.


Donateurschap
Vanaf 5 euro per maand of vanaf 25 euro per jaar werkt u mee aan de opbouw van Mamelodi. 
De hoogte van het bedrag voor een donateurschap staat niet vast; de keus is geheel aan u. U kunt donateur worden van Delft-Mamelodi door uw bank te machtigen periodiek een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 54.63.05.784 t.n.v. de Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane onder vermelding van "donateur". 
U kunt de Stichting ook machtigen periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven.

 

Schenking bij notariŽle akte
Als u de Stichting regelmatig met een vast bedrag wilt ondersteunen, is het voor u fiscaal voordelig om dit vast te leggen in een notariŽle akte. Uw gift is dan geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U dient in de akte vast te leggen dat u gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de Stichting schenkt. Vanaf een bedrag van 120 euro per jaar nemen wij de notariskosten voor onze rekening.
Voor meer informatie kunt u tevens terecht bij uw notaris of bij de penningmeester van de Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane: delft.mamelodi@gmail.com.

Zo wordt u donateur: door het formulier 
 in te vullen en op te sturen naar:

Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane
p/a Verwersdijk 85, 2611 NG Delft
of uw aanmelding te mailen naar: delft.mamelodi@gmail.com.

 

*Door zoveel mogelijk voor postverzending gebruik te maken van internet en van bankincasso, wordt de netto-opbrengst van het fonds zo hoog mogelijk gehouden.

Vrijwilliger worden

De Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane bestaat uit een klein bestuur en een beknopt team van enthousiaste vrijwilligers.

We willen onze activiteiten in Delft verder ontwikkelen en we hebben daar meer mensen voor nodig, die ons daarbij ondersteunen. 
Heeft u kennis en ervaring met bijvoorbeeld fondsenwerving, public relations of ict vaardigheden, dan bent u van harte welkom.
Wij bieden onbetaald, maar onbetaalbaar werk.

Bent u geÔnteresseerd? Neemt u dan contact met 
Corina Heuvelman, t 015 2123666 of e-mail: cheuvelman@xs4all.nl of  
Liliane van der Meer, t 015 2123553 of e-mail lavdmeer@xs4all.nl