homecontact

Hoofdnavigatie

Archief 2009


Vrouwendag 2009


 

Corina Heuvelman, voorzitter van de stichting Delft-Mamelodi/Tshwane, zal een presentatie geven over de Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane.

 

 


 

Verslag werkbezoek Mamelodi, jan/feb 2009

 

 

Delft - Corina Heuvelman

Op 31 december 2008 hebben wij afscheid genomen van onze coordinator Clement Ntailane, die de afgelopen drie jaar onze projecten in Mamelodi aangestuurd heeft. 

 

Nieuwe structuur

In het bestuur van onze stichting is uitvoerig gesproken over het vervolg.

Daarbij is vastgesteld dat we opnieuw iemand nodig hebben om de projecten aan te sturen, maar dat dit meer in de vorm van een supervisor gegoten moet worden. Iemand die het overzicht heeft over de verschillende projecten aan de hand van werkplannen met daaraan gekoppelde budgetten, projectplanning en voortgangsbewaking van de projecten. Niet in de laatste plaats is deze persoon verantwoordelijk voor de communicatie met de verschillende partijen in Mamelodi (EXCO) en met onze Stichting.

Voor de dagelijkse gang van zaken binnen de projecten worden projectleiders aangesteld.

 

Mijn werkbezoek was voornamelijk erop gericht om met de betrokken partijen te bespreken of deze nieuwe structuur op hun instemming kan rekenen en om een start te maken met het uitwerken/invullen van deze nieuwe structuur. Gesproken is met de EXCO (Pasty Malefo),  Universiteit van Pretoria (Martina Jordaan), Tshegofatsung School (Pauline) en met Junior Achievement (Linda McClure).

Met uitzondering van een paar kanttekeningen t.a.v. enkele details hebben alle partners met de hoofdstructuur ingestemd.

Vervolgens hebben wij besproken hoe wij deze structuur kunnen invullen met mensen, die de rol van supervisor en projectleider op zich kunnen nemen. Dit heeft geleid tot een lijst met namen van mogelijke kandidaten. Deze lijst wordt nog verder aangevuld, waarna een kleine commissie zich met de selectie zal bezighouden. Deze aanpak moet ertoe leiden dat er in maart/april de supervisor en projectleiders aangesteld worden.

 

Projecten

     Stenenbakkerij: Een groep van 8 mensen is dagelijks aan het werk. Ze staan geregistreerd als Coöperatie bij DTI. Ze verkopen de stenen, maar de markt is niet consistent.
Benodigd: training om de kwaliteit te verbeteren, budgettering en opslag.

     Tuinderij: Groep van 20 mensen is aan de slag.
Benodigd: een oplossing voor het waterprobleem.

     Computer training: er zijn de afgelopen jaren honderden mensen opgeleid in PC-basisvaardigheden.
Benodigd: voortzetting van de training en de reparatie van computers in de school.

     Naaiatelier: Groep van 8 vrouwen mee bezig; Op dit moment worden schooluniformen en teddyberen gemaakt en verkocht. Benodigd: onderhoud van de naaimachines en budget.

     Bakkerij: Groep van 6 vrouwen mee bezig. Het project is veelbelovend, maar nog niet productief genoeg.
Benodigd:
een werkplan met budget.

     Afvalproject: Nog in aanloopfase.
Benodigd: een inventarisatie in Mamelodi en een praktische kleinschalige start bij de school.

     HIV/Aids theaterproject: groeiend aantal jongeren voert in Mamelodi/Tshwane met veel succes het Romeo en Julia verhaal op. Een tweede theaterproductie over hetzelfde thema is in de maak.
Benodigd: contact met de HIV/Aids Unit van de gemeente Tshwane teneinde financiering voor transport te verkrijgen.

     Arts&Craft/Rondavels: het project heeft vanwege het langdurig uitvallen van de projectleider stilgelegen. Benodigd: een onderzoek naar de stand van zaken in Mamelodi en bij de gemeente Tshwane.

     Business management training: binnenkort start de cursus op een van de middelbare scholen in Mamelodi

     Crèches: Nog in aanloopfase. Met SOS Kinderdorp zijn afspraken gemaakt over welke partijen in Delft wat gaan doen. Het gaat om de bouw van een paar crèches, het opleiden van leidsters, het aanschaffen van speelgoed, educatief materiaal en het bouwen van jungle gyms.
De verwachting is dit in maart van start gaat.

 

Extention 5

Tijdens mijn gesprek met Mapule Phora van de gemeente Tshwane wordt duidelijk dat de problemen rond de bouw van de “Delftse” huizen nog steeds niet zijn opgelost. Zij zal contact opnemen met Marinda Schoonraad om hier beweging in te krijgen. De start van de bouw van het buurthuis wordt in maart verwacht.

Memorandum of Understanding

In verband met de nieuwe MoU wil Mapule Phora nauw gaan samenwerken met de EXCO. Zij neemt hiervoor contact op met EXCO voorzitter Pasty Malefo.

 

Politieke situatie

De nieuwe partij COPE, die een afsplitsing is van het ANC wordt door onze vrienden/partners in Tshwane niet serieus genomen: inhoudelijk stelt het weinig voor en lijkt het erop dat het vooral gefrustreerde Xosa mensen zijn die hun macht binnen het ANC verloren hebben. De nieuwe partij heeft geen aanhang in Tshwane en concentreert zich vooral in de Oost-Kaap. Alhoewel men persoonlijk geen voorstander van Zuma is, wordt wel vastgesteld dat hij momenteel de enige kandidaat is, die kan voorkomen dat er grote onrust in het land uitbreekt.

 

 


 

Afscheid van goede vrienden

 

 

Mei 2008

Pretoria - Vanaf dag één van onze samenwerking met Mamelodi/Pretoria en later in het kader van de stedenband met Tshwane hebben we (gemeente Delft en onze Stichting) samengewerkt met een aantal zeer  betrokken en deskundige ambtenaren, die in de loop van de afgelopen 12 jaar goede bekenden en zelfs goede vrienden van ons geworden zijn.

Gedurende de laatste maanden van het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid van vier van hen moeten nemen, omdat zij weggingen bij de gemeente Tshwane en elders aan de slag gegaan zijn. Ondanks alle goede wil en inzet zijn zij uiteindelijk slachtoffer geworden van aanhoudende reorganisaties binnen hun gemeentelijke organisatie en hebben de moed en daarmee hun baan opgegeven. Het betreft witte ambtenaren met heel veel ervaring, die, naast de perikelen van de reorganisaties, overbelast werden omdat nieuw bekwaam zwart kader veelal nog ontbrak/ontbreekt. Wij zullen hun kwaliteiten en inzet binnen onze samenwerking met Tshwane moeten missen en hopen zeer dat er versterking komt op die plekken binnen de organisatie waar onze gemeentelijke projecten mee te maken hebben (townplanning en social housing). Wij bedanken Mike Minty, Gerrit Botma, Eugene vd Berg, Jaksa Barbier en Machiel Erasmus en wensen ze het allerbeste voor de toekomst.